Курсове по програмиране на TrainSoft

8

WEB DESIGN С JAVASCRIPT (JQUERY, JQUERY UI, ANGULAR JS) И BOOTSTRAP

Курсът ще ви запознае с най-търсените Javascript Frameworks от фирмите към 2016г. Разглеждат се всички манипулации и възможности за реализация на реални проекти в IT сектора с помощта на библиотеките jQuery(най-използваната в световен мащаб и задължителна за почти всяка фирма), jQueryUI, AngularJS.


5

WEB DESIGN С HTML5, CSS3 & PHOTOSHOP

Обучението е предназначено за уеб фронт-енд разработчици и предоставя знанията и информацията за основните концепции при разработването на уеб приложения, UI (потребителски интерфейс) с помощта на HTML, CSS, Javascript и jQuery. Първата част от курса е и подходяща за участници без предварителен опит в областта на уеб технологиите.


9

WEB DESIGN С CSS3 & JAVASCRIPT

Оформлението и позиционирането на HTML елементи е една от най-важните части от използването на CSS. Курсът е подходящ както за напреднали, така и за начинаещи уеб разработчици, които имат основните знания по HTML. HTML и CSS са основните езици при създаването на уеб сайтове.


10

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – I НИВО

Курсът е предназначен за начинаещи в програмирането, но с познания в уеб технологиите и е с практическа ориентация. Той има за цел да подготви участниците да програмират с PHP и да използват MySQL база данни в своите проекти. В програмата на курса е заложена практическата изработка на уеб сайт с продуктов каталог.


2

WEB DESIGN С JAVASCRIPT 2 НИВО

Основата на всеки един уебсайт е езикът HTML – той е най-важната част от изграждането на уеб страници. Усвояването на HTML гарантира правилно стуктуриране на уеб страницата, изглаждането на йерархията, както и за по-добро SEO.


3

КУРС PHP ПРОГРАМИРАНЕ И MYSQL – II НИВО

Това е втората част на курса по програмиране с PHP и MySQL и е практически насочена към напредналите програмисти, които вече имат стабилни познания по PHP, MySQL, HTML и CSS. В процеса на обучение ще надградите знанията и уменията, които са били натрупани в първо ниво.


6

КУРС ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО СЪС C#

Езикът C# е подходящ за начинаещи и е един от четирите най-използвани програмни езици в България, редом с Javascript, Java и PHP. Курсът обхваща базови програмни концепции като променливи оператори и изрази, вход и изход от конзолата, условни конструкции, цикли, масиви и методи.


7

КУРС WORDPRESS CMS – I НИВО

Курсът който се занимава с основите на WordPress е за всички, които се интересуват от изграждането на уеб сайтове и ще ви запознае с принципите на функциониране на системите за управление на уеб съдържание (CMS системи) и в частност с WordPress. Ще успеете да усвоите уменията за изграждане на собствени WordPress теми.


4

КУРС PHP – ЗА ZEND PHP 5.5 CERTIFICATION EXAM

Този курс е предназначен за PHP програмисти като представя най-актуалните съвременни приложения на езика, както и професионални начини за употребата му. Програмата на курса е разработена така, че да подготви участниците за вземането на Zend PHP 5.5 Certification Exam. След полагането на изпита, обучаемият получава международно признатият сертификат за Zend Certified Engineer (ZCE) – който е разпространен и разпознаваем в IT индустрията.


1

iOS програмиране

В този курс ще научите как се създават приложения на iOS. Той е въвеждащ в разробатката на iOS приложения. Покриват се темите по създаване и компилирането на проекти, основите на езика Objective-C и Switf. Ще научите за управление на паметта, въведение във Foundation и UIKit и др.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements